Hobi

Dijital Sanat ve Alanları

Dijital Sanat ve Resimler, Bilgisayar, kalem ve yazılım aracılığı ile dijital araçlar kullanılarak yapılan yeni sanat akımlarından biridir. Geleneksel resim aksine fiziksel bir ortamda resim yapılmaktadır. Aynı zamanda elektronik ortamda oluşturulan sanat olarak ta bilinmektedir.

Dijital sanatın avantajları yanında dezavantaj da bulunmaktadır, yazılımları fiziksel ressamla aynı ortamı sağlar, tuval, yağlı boya, sulu boya, fırçalar, palette renklerin karıştırılması gibi bir çok seçenekleri de bulunmaktadır. Dijital resim çoğunlukla üretim sanatında gelişir, film, televizyon, video oyunları bazı efektler  gibi doku ve şekil kombinasyonları kullanılarak fırça stilleri ve resimler oluşturulmaktadır.

Dijital resim avantajları, sanatçıya organize edilmiş dağınık olmayan bir ortamda çalışmanın kolaylığını ve rahatlığını da sunmaktadır. Elektronik ortamda üretilen sanat sanat olarak da kısaca tanımlayabiliriz dijital sanatı, çağdaş bilgiyi, bakışı ve bilinci teknolojik kuramlar ile değiştirerek sanata dönüştürmektedir.

Dijital sanat her gelişen sanatta olduğu gibi geniş bir bakış açısı ile birlikte çoklu bakış açısını tercih ederek uzun süreli çalışmaları tanımlamaya çalışmaktadır. Gelişen teknoloji ve değişen dünya ile birlikte merkezde bulunan bilgisayar sanatsal ve kültürel anlamda geleneksel sanata meydan okuyarak insanlığın yaşamında sanat ve sanat yapıtlarını üretme biçiminde değişikliklere neden olmuştur.

Dijital sanat matematik, fizik gibi bilimlere yatkın olduğu için sanat yapıtı kavramlarını da değiştirmektedir. Bilgisayar teknolojileri sadece baskı, resim, heykel, video ve müzik gibi sanatın geleneksel formlarını değiştirmekle kalmamış aynı zamanda internet sanatı, yazılım sanatı, piksel sanatı ve sanal gerçeklik gibi sanatsal çalışmalar olarak da kabul ettirmiştir.

Dijital sanat hala sanat olup olmadığı tartışılırken sanatsal bir akım olma olasılığı hala tartışılmaktadır, 1990 dan itibaren ortaya çıkan dijital sanat bir çok sanatçı yetişmesine vesile olurken henüz bu alanla ilgili tartışmalar ve bütünleyici çalışmalar yeterince yapılmamıştır.

Dijital sanat geleneksel resim ile karşılaştırıldığında genellikle resmi bağımsız olarak katmanları da düzenleyebilir, ayrıca fırça vuruşları geri alma ve yeniden çizme yeteneği sanatçıya doğrusal bir süreçten kurtarır. Ancak dijital resim ressamın fırça darbeleri ve ya farklı teknikleri kullanma gibi alanların dışında daha az ve sınırlı kalmaktadır.

Dijital sanatçı geleneksel ressam için mevcut olmayan çeşitli araçlara sahip olurken yaptığı hatalı resimleri kolayca silme avantajına da sahiptir. Sanatçı bir tuval yerine ve eskiz defteri yerine tabletin yüzeyine kalem tıklatarak görünecek vuruşları fare yada tablet kullanabilirler, sanatçının yoğunluğu ve karışıklığı ekranda silme ve değiştirme seçeneğine sahiptir.

Dijital tasarım sanatçıları moda dünyası ile birleşerek, modern teknolojinin faydalarından yararlanarak mükemmel tasarımlar ortaya çıkarmıştır. Fotoğrafı çekilen bir kapı veya eskimiş herhangi bir objenin nasıl tasarıma dönüşerek modaya hakim olduğunun inanılmaz göstergelerini sanatçı ve tasarımcı birlikte çalışarak üretmektedirler. Bilgisayar ortamında seçilmiş resimler üzerinde fotoshop uygulamaları kullanılarak ve renklendirilerek üç boyutlu basılarak kumaş tasarımları oluşturularak kıyafeti giyen kadınların daha güçlü hale gelmesini sağlamaktadır. Geleceğin moda akımlarını üç boyutlu tasarım modelleri oluşturmaktadır.

 

 

DMCA.com Protection Status
Yorum yazmak için tıklayın

Yorumdan Ayrıl

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Yukarı